CONTACT US

Excinte

ul. Krasińskiego 108, Izabelin C, Warszawa


telephone: +48 601 44 9999

info [at] excinte.com

Company data:
Excinte Spółka z o.o.
05-080 Izabelin, ul. Krasińskiego 108
NIP: 118 20 95 106
Regon: 146953416
KRS: 0000484580
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 230 000 zł